Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne to przebadanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta, w celu dokonania oceny charakteru procesu chorobowego. Sama histopatologia, inaczej nazywana histologią patologiczną, należąca do działu patomorfologii, która bada i rozpoznaje zjawiska mikroskopowe zachodzące w tkankach i komórkach organizmu, towarzyszące różnego rodzaju zmianom chorobowym. Zakres jej znaczenia i wykorzystanie w praktyce klinicznej stale się powiększa.

Badanie histopatologiczne – pobranie materiału

Tkanki do badania histopatologicznego pobierane są śródoperacyjnie, poprzez biopsję lub podczas badania pośmiertnego. Fragment pobranej tkanki przeznaczonej do badania jest umieszczany w formalinie lub innym utrwalaczu. Tkanka poddawana jest obróbce histologicznej, która pozwala na dokładne zbadanie jej pod mikroskopem. Przebieg obróbki polega na umieszczeniu tkanki w stężonym roztworze etanolu, toluenie lub ksylenie, a w końcowym etapie w płynnej parafinie. Po kilkunastu godzinach wycinek tkanki jest odpowiednio spreparowany, utwardzony i odwodniony. Po zakończeniu tego etapu tkanka jest umieszczana w formie i zalewana parafiną, w celu otrzymania łatwego do pocięcia mikrotomem bloczku.

Badanie histopatologiczne – oględziny pod mikroskopem

Tkanki umieszczone w formalinowym bloczku, pocięte przez mikrotom na kilkumilimetrowej długości skrawki, są umieszczane na szkiełkach mikroskopowych. Następnie poddaje się je procesowi barwienia, które umożliwia zakontrastowanie podziałów komórkowych oraz zewnątrzkomórkowych, a także wybarwienie organellów komórkowych. Wybór metody barwienia uwarunkowany jest od tkanki i celu badania histopatologicznego. Otrzymane preparaty badane są przez patologa, który rozpoznaje i opisuje zmiany histopatologiczne.

Badanie histopatologiczne macicy i płodu

To właściwie badanie histopatologiczne po łyżeczkowaniu. Polega ono na zbadaniu tkanki pod mikroskopem i ma na celu potwierdzenie poronienia oraz poprawnego wykonania zabiegu łyżeczkowania. W przypadku tego typu badania histopatologicznego wyniki informują tylko o obecności w materiale fragmentu tkanek płodu lub doczesnej. Zwykle nie wykrywa ono powodów poronienia ciąży, może natomiast wskazać zaśniad gronisty lub różnego rodzaju zapalenia w macicy. W takich przypadkach kobieta kierowana jest na dalsze leczenie.

wróć